Od poniedziałku 20 IV przywracamy dotychczasowy układ mszy św. 
Dzień powszedni: 7,15, 18.30. Żadna z tych mszy sw. nie bedzie transmitowana
W kościele może przebywać na jednej mszy św. do 80 osób (łącznie z kruchtą i krużgankami).
Spowiadamy codziennie na mszy św. o 18.30 w kaplicy Loretańskiej.
Spowiedź, jak dotychczas, będzie także możliwa po uprzednim umówieniu się z księdzem
Wszystkich wiernych w kościele w czasie liturgii obowiązują maseczki, którą zdejmujemy przed komunią św. którą przyjmujemy na rękę.
 
NIEDZIELA (od 27 IV): 10,12,15,19,21. 
Spowiadamy na każdej mszy św. W kaplicy Loretańskiej.
Będzie transmitowana msza św. o g. 19
Obowiązują zasady ochrony osobistej (maseczki i zachowanie odległości pomiędzy sobą).
 
Przypominam, że według rozporządzenia ministra zdrowia 1 osoba może przebywać na 10m kwadratowych powierzchni.
Bezwględnie obowiązują zasady ochrony osobistej (maseczki i zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy sobą).
 
ks. Krzysztof Siwek
Rektor Kościoła Akademickiego